Product Tag - máy chiết rót đóng nắp chai sữa bắp 330 ml